Domov

Prečo ” Všetci moji ľudia…”  ?
Nuž mal som už dávno taký sen, že ľuďom, ktorí nejako ovplyvnili
môj ( a náš ) život venujem troška pozornosti, lebo si to zaslúžia.

Po zhruba roku mi je však jasné, že zoznam je neúplný, a mohol by rásť
do nekonečna, ale zatiaľ sa teda toľkoto  zmestilo do balíka.
Rozhodol som sa, že postupne budem dopĺňať, ak ma čosi napadne.

Milí priatelia, toto čítanie má svoje pravidlá.
Tieto by som vám chcel trochu priblížiť 🙂

 • na začiatok bude dobré si prečítať Prológ, a Historické pozadie,
  až potom sa venovať Kategóriám  ( z Menu – na pravej strane)
 • celé historické pozadie  popisuje lepšie moja sestra Tina,
  jej 
  encyklopedická pamäť a dôslednosť ju na to predurčujú.
 • veľa mien sa vzťahuje k maďarčine, resp. aj k nemčine,
  takže ich budem tak používať
 • niektoré osoby sa opakujú v rôznych časových horizontoch,
  tak ako som sa s nimi dostal do kontaktu, ( či konfliktu  🙂 ) aj…)
 • časové horizonty sú jasne označené,  napríklad :
  1948 – 1954 predškolské roky  
  (nájdete ich v Kategóriách )
 • úplné  mená žijúcich osôb, pokiaľ budú uverejnené tak to bude
  s ich súhlasom, pokiaľ nedajú súhlas, tak ich upravím 🙂
 • Vy ktorí to čítate, pekne by som vás poprosil , aby ste do komentárov
  vždy na konci článkov – smelo 
  pripísali svoje pripomienky,
  budem sa snažiť ich doplniť do textu.

Ivan